Tabulka rychlostí služby Internet ITBUSINESS, s.r.o.


Parametry služby Připojení k internetu
Verze: 2.0Platnost: 2020-11-29

Pevné datové služby

MINI MIDI MAXI
Radio (bezdrát) 4 Mb 25 Mb 50 Mb
- down/upload stejné stejné stejné
- maximální 4 Mb 25 Mb 50 Mb
- běžná 2,4 Mb 15 Mb 32 Mb
- minimální 1,2 Mb 8 Mb 15 Mb
Kabel metalické UTP 25 Mb 50 Mb 100 Mb
- down/upload stejné stejné stejné
- maximální 25 Mb 50 Mb 100 Mb
- běžná 15 Mb 32 Mb 60 Mb
- minimální 8 Mb 15 Mb 30 Mb
Kabel optické 25 Mb 100 Mb 350 Mb
- down/upload stejné stejné stejné
- maximální 25 Mb 100 Mb 35O Mb
- běžná 15 Mb 60 Mb 210 Mb
- minimální 8 Mb 30 Mb 105 Mb
Kabel DSL 24 Mb 50 Mb
- down/upload 24/2 Mb 50/4 Mb
- max. down/up 20/2 Mb 50/4 Mb
- běžná 15 Mb 32 Mb
- minimální 8 Mb 15 Mb
Pevné mobilní LTE LTE4G
- down/upload 20/5 Mb
- max. down/up 20/5 Mb
- běžná 12/3 Mb
- minimální 6/3 Mb
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je toto považováno za výpadek služby a zákazník má právo reklamovat poskytnutou službu. V případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti má zákazník povinnost informovat poskytovatele o poruše a v případě, že ji poskytovatel neodstraní v dohodnutém termínu nebo doba poruchy překročí 3 dny, má zákazník právo reklamovat poskytnutou službu podle Všeobecných obchodních podmínek.

Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek. Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

Mobilní datové služby

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat
2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s
3G 42 Mb/s 5,76 Mb/s
LTE 300 Mb/s 50 Mb/s
5G 500 Mb/s 80 Mb/s
Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut.
Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut.