GDPR, Informace o zpracování osobních údajů ITBUSINESS, s.r.o.

Verze: 1.0Platnost: 2019-04-12
Společnost ITBUSINESS, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A KOMU JE MŮŽEME POSKYTNOUT?

Vaše údaje zpracováváme elektronicky v našem zákaznickém systému a v tištěné podobě (smlouva). Vaše údaje jsou vždy zabezpečeny a mají k nim přístup pouze naši pověření zaměstnanci. Pokud je k plnění smlouvy s Vámi nutné využít dodavatele, předáváme jim údaje pouze v nezbytném rozsahu pro tento účel a v zabezpečené podobě. Jedná se zejména o dodavatele služeb (např. poskytovatelé IPTV nebo volání VOIP, webhosting a další telekomunikační služby) nebo o vedení účetnictví. Aktuální seznam těchto společností naleznete na našem webu www.itbusiness.cz . Vaše údaje nikdy neprodáváme ani nepronajímáme žádným cizím subjektům. Na vyžádání jsme také povinni sdělit některé údaje státním institucím dle příslušných právních předpisů ČR.

Z JAKÝCH DŮVODŮ A JAKÉ ÚDAJE KONKRÉTNĚ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje zpracováváme z důvodů, které nám ukládají právní předpisy ČR (např. zákon o účetnictví, zákon o elektronických komunikacích), z důvodu plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, resp. z důvodu našeho oprávněného zájmu včetně možnosti informování o změnách a novinkách v našich službách a produktech.
Pokud byste nám nesdělili osobní údaje, které jsme povinni zpracovávat podle obecně platných právních předpisů, nemohli bychom Vám služby poskytovat. Jsou to tedy především údaje obsažené ve smlouvě, tedy jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, objednané služby nebo název firmy, IČ, DIČ, sídlo a fakturační údaje a další údaje na základě zvláštních předpisů. Vaši emailovou adresu evidujeme proto, že chceme šetřit přírodu a používáme elektronickou komunikaci pro fakturaci i další korespondenci s klientem. Z důvodu plnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu uchováváme veškerou komunikaci s Vámi, tedy jak telefonickou komunikaci s naší zákaznickou linkou (nahrávání hovorů), emailem, prostřednictvím sms nebo písemně. Jedná se např. o upomínky o zaplacení, komunikaci ohledně reklamací, objednávky služeb apod. Z tohoto důvodu vedeme i evidenci kontaktních osob u každého zákazníka – abychom si byli jisti, s kým jsme z Vaší rodiny/firmy komunikovali.
Vaše kontaktní telefonní číslo a emailovou adresu uchováváme také proto, abychom Vás mohli informovat o změnách či novinkách v našich službách a produktech, o plánovaných odstávkách internetu a dalších podstatných skutečnostech. Určitě Vás nebudeme zahlcovat emaily, ale jednou za čas Vám dáme vědět, co je u nás nového. Samozřejmě máte právo zasílání těchto emailů odmítnout. Pokud tak však učiníte, nebudeme mít možnost nabídnout Vám třeba rychlejší internet nebo levnější volání. Doporučujeme Vám možnost registrace k zákaznickému účtu na našich webových stránkách, kde je možné editovat svoje osobní údaje, sledovat historii naší vzájemné komunikace, stáhnout si daňové doklady (i ověřit si stav faktury uhrazeno/neuhrazeno), odmítnout zasílání emailů o novinkách apod.

JAK DLOUHO?

Údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností zpracováváme po dobu vyžadovanou příslušným předpisem, údaje nezbytné pro plnění smlouvy zpracováváme během trvání našeho smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení, ostatní údaje evidujeme 5 let od předmětné skutečnosti/kontaktu.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A KDE JE MŮŽETE UPLATNIT?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).
V případě uplatnění výše uvedených práv i jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na kontaktní adresu [email protected] nebo na naši zákaznickou linku 315 810 620.
Detailní informace ke zpracování osobních údajů naší společností v jiných případech (např. návštěva naší prodejny, kontakt prostřednictvím webového formuláře nebo chatu, uchazeči o zaměst